Tác giả: Saly Nguyễn

Đối soát là gì?

Định nghĩa về đối soát là gì? Đối soát là một phương pháp hữu hiệu kết hợp giữa đối chiếu và ra soát số liệu chi phí. Người ta thường dùng phương pháp đối soát để đối chiếu chi phí giữa các bên liên quan như: đối soát chi phí...

Đọc thêm

TRA CỨU GPLX

SỞ GTVT TPHCM

SỞ LĐ TB&XH TPHCM