Rate this post

3PL là một khái niệm được sử dụng khá phổ biến trong ngành logistic. 3PL giúp cho doanh nghiệp kiểm soát tối đa các hoạt động trong chuỗi cung ứng, nó là yếu tố thúc đẩy nguồn chảy nguyên liệu từ nhà cung ứng và phân phối từ nhà cung cấp và phân phối đến tay người dùng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Khái niệm 3PL là gì?

3PL viết tắt của Third Party Logistics là hình thức dịch vụ tích hợp các hoạt động giao nhận,vận tải,kho hàng với nhau. 3PL là một chuỗi các hoạt động do một công ty logistic thực hiện với danh nghĩa kho hàng 3PL bao gồm các loại dịch vụ khác nhau,các hoạt động này kết hợp chặt chẽ việc luân chuyển ,tồn trữ hàng hóa…

4PL là gì?

4PL ( chuỗi logistic hay dịch vụ logistic được cung cấp đầy đủ một chuỗi )là đơn vị hợp nhất gắn kết các yếu tố như nguồn lực, tiềm năng và cơ sở vật chất của đơn vị với các tổ chức khác để thiết kế xây dựng và vận chuyển những giải pháp chuỗi logistic. Đây là một hình thức quản lý và thực hiện các hoạt động logistic phức tạp như: việc quản lý nguồn lực, điều phối kiểm soát, và việc tích hợp các hoạt động logistic. 4PL được phát triển dựa trên nền tảng của 3PL,tuy nhiên hoạt động của 4PL rộng hơn bao gồm các hoạt động của 3PL, là điểm liên lạc duy nhất, tổng hợp nguồn lực, giám sát các hoạt động 3PL trong toàn bộ chuỗi phân phối.

Sự khác nhau giữa 3PL và 4PL

  • 4PL là những hoạt động mang tính chất chiến lược cho cả chuỗi cung ứng của khách hàng và sự phát triển của chuỗi cung ứng đó sao cho phù hợp với tầm nhìn chung của công ty.
  • 3PL thì ngược lại,nó chỉ cung cấp các dịch vụ mang tầm chiến lược hoặc có thể thêm một chút,đây là việc thuê ngoài các hoạt động logstic của công ty.

3PL hay còn gọi là dịch vụ logistic bên thứ 3 là công ty cung cấp những dịch vụ logistic mang tính chiến thuật đa chiều cho khách hàng theo định nghĩa từ website Suply Chain Vision. Ngược lại với 3PL , 4PL là các hoạt động mang tính chiến lược chứ không phải chiến thuật.

Theo chuyên gia tư vấn từ AccenAure John Gattorna thì 3PL và 4PL khác nhau vì: Những công ty 4PL thường là một thực thể riêng biệt được thành lập , nó đóng vai trò như một cầu nối giữa khách hàng với các công ty cung cấp dịch vụ khác. Tất cả các phương diện trong chuỗi cung ứng của khách hàng đều do các công ty 4PL quản lý chiến lược và chuyên sâu trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo định nghĩa trên 4PL trong dịch vụ logistic chính là vai trò quản lý còn 3PL có nhiệm vụ sẽ hoàn thành những mục tiêu mang tính chiến thuật. Đây là lý do tại sao trong định nghĩa lại đề cập đến đối tác chiến lược với công ty của khách hàng vì 4PL ngày ngày phát triển không thể tách rời khỏi các hoạt động kinh doanh của khách hàng thậm chí nó còn thay đổi lại cơ câu hoạt động trong kinh doanh của khách hàng, điều cần thiết nó sẽ cải tiến lại toàn bộ chuỗi cung ứng điều này cần nhiều kỹ năng và nguồn lực để thực hiện mang về lợi ích cho khách hàng.

Để 4PL trở thành nhà cung cấp logistic dần dần thì các đơn vị 4PL phải thực hiện cả một số chức năng của 3PL trong cả mạng lưới của chuỗi cung ứng.

Chúng ta cần phân biệt rỏ 3PL và 4PL và thuệ các công ty 3PL chỉ mang lại lợi ích đơn lẻ cho một số mắc xích trong chuỗi cung ứng, dịch vụ này chủ yếu để tiết kiệm chi phí. Nhưng trong hoạt động kinh doanh nó còn là gia trị cốt lỗi cái mà những công ty 4PL mang lại cho khách hàng của mình.

Đây là lý do mà các công ty dịch vụ logistic lại phân biệt giữa 3PL và 4PL.Mong rằng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệp hữu ích